sæt dit præg

bliv

y-ambassadør

Som Y-Ambassadør er du med til at udvikle YOUNGSTERS konceptet i din sejlklub. Du indgår i et nationalt korps af ambassadører på tværs af klubberne, der giver dig en unik mulighed for at sparre/motivere/udvikle sejlsport med andre unge og organisere aktiviteter på tværs af klubber og landsdele.

Som Y-Ambassadør lærer du om ledelse, motivation, planlægning, prioritering og at drive et fællesskab. Når du har gennemført grunduddannelsen får du et diplom du kan vedlægge dine fremtidige ansøgninger. Desuden kan du, når som helst, bede om en udtalelse om dit frivillige engagement og hvad det indebærer, der samtidig indeholder en personlig udtalelse fra din klub. 

Som Y-Ambassadør har du YOUNGSTERS TEAMET som en af dine nærmeste samarbejdspartnere. Teamet hjælper dig med at strukturere aktiviteterne i din klub, at opbygge og udvikle et velfungerende udvalg. Teamet supporterer dig i de daglige aktiviteter og hjælper med at skabe et netværk med andre Y-Ambassadører i Danmark. Teamet sikrer en velfungerende SoMe platform til kommunikation og sammenhold samt en hjemmeside hvor du kan finde information og henvise sejlere og forældre til mere information. 

Du bliver støttet i den opgave det er at skabe et fedt sejlsportsmiljø i din klub. Vi ønsker, sammen med dig, skabe bedre rammer for unge sejlere. Det kan foregå gennem events, hyggesejlads, ungdomsliga, camps, hverdagssejlads eller noget helt andet som du finder på sammen med din klubambassadørergruppe. YOUNGSTERS TEAMET kan mødes med dig virtuelt eller i et fysisk møde hjemme i din sejlklub for at hjælpe dig i gang med arbejdet. Det eneste du skal gør er at hive fat i os på mail, messenger eller mobil så sætter vi et møde op så hurtigt det kan lade sig gøre.

don’t miss out

til dig

fra youngsters

Ud over at du kan putte Y-ambassadørrollen på dit CV, får du også et merchandise kit fra YOUNGSTERS. Kittet består af sejlertaske med: solbriller, t-shirt, sejlersæt og svømmevest. Dette får du kvit og frit som tak for dit engagement i YOUNGSTERS. Din rolle er at udbrede kendskabet til YOUNGSTERS i din sejlklub og sikre fastholdelse og rekruttering lokalt. Du organiserer aktiviteter med hjælp fra de koncepter du kan finde på hjemmesiden. Koncepterne går i dybden så du ikke er i tvivl om hvad du skal gøre for at lykkes. De kan bruges i sin helhed eller udvikles så de passer til netop din klub. Desuden forventer vi at du deltager aktivt i de Y-Ambassadør møder og Workshops der ligger i løbet af året.

let’s talk

kommunikation

Kommunikationen mellem Y-Ambassadører foregår på YOUNGSTERS officielle Facebook-gruppe: YOUNGSTERS Ambassadører, i en lokal messenger-gruppe bestående af Ambassadører fra klubber i dit område, samt jeres egen interne messenger-gruppe. I alle grupperne vil en fra YOUNGSTERS TEAMET deltage, så kommunikationsvejen bliver så kort som muligt.

vil du være ambasadør

kontak os

go get them

youngsters klubber

Der er flere YOUNGSTERS sejlklubber i Danmark og de klubber der endnu ikke er YOUNSGETRS klubber har ofte en Ungdomsafdeling. YOUNGSTERS Sejlklubber har adgang til en række koncepter der er udviklet til unge, som sejlere fra forskellige klubber kan mødes omkring.

LET’S START HAVING FUN

mere info

TIL FORÆLDRENE

YOUNGSTERS er et sejlsportskoncept til børn og unge hvor det er barnet/den unge der er i centrum. Det er et koncept der favner alle – de som vil sejle meget og lære en masse om sejlads, både, vind og vejr og de som bruger det som et frirum til at slappe af og være sammen med vennerne med sejlsporten som krydderi.

the youngsters way

THE YOUNGSTERS WAY er den overordnede ”religion” der skal være med til at skabe sejlklubber og sejladsmiljøer der er attraktive for de unge. Både når man starter sit sejlerliv og i ligeså høj grad et miljø man ønsker at blive i – så vi kan skabe sejlere for livet.