få et unikt klubmiljø

til klubberne

Lad os skabe sejlere for livet

bliv en del af YOUNGSTERS

YOUNGSTERS er et koncept skabt til hele Sejlerdanmark. Alle med et ønske om at rekruttere og fastholde børn og unge i dansk sejlsport, kan få adgang til en unik platform hvor hverdagen i klubben bliver lettere, hjælpen til nogle af de tunge administrative opgaver nemmere og ikke mindst timerne der bruges direkte på de unge medlemmer flere og mere effektive.

Det skal være nemt at rekruttere nye sejlere ind i klubben uanset alder og det skal være endnu nemmere at fastholde de sejlere der allerede er og ikke mindst forny de tilbud der gives – i samarbejde med de unge.

 

YOUNGSTERS konceptet tager udgangspunkt i ’THE YOUNGSTERS WAY’ som er omdrejningspunktet i alt hvad vi gør. Som klub kan I skabe et univers der giver unge sejlere lyst til at involvere sig, til at tage ansvar, til at skabe noget af unge for unge. Udgangspunktet er ikke den traditionelle ’træning’ hvor der er fokus på banesejlads. Udgangspunktet er at finde glæden ved sejlsporten, så idérigheden blomstrer og de unge kan leve deres ungdomsliv i klubben og sælger sporten til deres kammerater med glimt i øjet.

mængden er vigtig for at lykkes

den bærende platform

Mængden af unge er vigtig når vi skal lykkes. Der skal være en kritisk masse der gør at de unge altid er sikre på at der er andre sejlere i klubben, når de kommer på havnen. Det skal være nemt at finde medlemmer der også vil med på hyggetur lørdag eftermiddag eller mødes til lidt mad i klubben torsdag aften. Er denne kritiske masse ikke tilstede er det rigtig svært at lykkes, og de unge vælger hurtigt et andet sted at bruge deres sparsomme fritid.

En måde at skabe kritisk masse er at dele sejlerne ind i aldersgrupper hvor de alle, uanset aktivitetstilknytning, har samme træningsdage i klubben. At have en ildsjæl tilknyttet hver aldersgruppe, der altid er tilstede i klubben og kan sikre at besætningerne bliver samlet, at løsgængere får en plads på en båd, at der bliver lavet varm te og den medbragte kage står klar efter sejlads. Måske organiserer ildsjælen at forældrene på skift laver mad til sejlerne, så der kan hygges på tværs af aktiviteter efter sejlads og dermed skabes nye relationer. Vi kalder dette ‘den bærende platform’.

Få svar på jeres spørgsmål

Q & A

Hvad er YOUNGSTERS?

YOUNGSTERS er et koncept til klubber der vil give unge sejlere et mere frit og mindre krævende tilbud om sejlads.

YOUNGSTERS startede som et landsdækkende tilbud om weekend camps, nu er det langt mere end det. YOUNGSTERS er Ungdomsliga, Weekendcamps og et lokalt tilbud om sejlads for unge mennesker i jeres sejlklub.

Klubberne skal selv drive konceptet i samarbejde med YOUNGSTERS teamet og vi gør vores ypperste for at sikre hurtige tilbagemeldinger på alle henvendelser.

YOUNGSTERS i klubben drives af en gruppe unge Y-Ambassadører samt en af klubben udvalgt voksen Ildsjæl.

Vi bruger de næste 2 sæsoner på at teste og udvikle en del forskellige koncepter sammen med YOUNGSTERS klubberne.

Hvordan bliver vi Youngster klub?

Alle klubber kan blive YOUNGSTERS klubber. Eneste betingelse er at klubben vil ungdommen og er villige til at skabe et miljø hvor de unge kan være med til at bestemme og udvikle.

Klubben behøver ikke have et ungdomstilbud i forvejen, men kan med YOUNGSTERS bygge et nbyt og spændende tilbud op til børn og unge i lokalområdet.

Hvad skal der til for at vi kan lykkes?

YOUNGSTERS teamet har arbejdet på en koncept der hedder ‘Den Bærende Platform’. her beskrives de elementer der bør være tilstede for at sikre et bæredygtigt tilbud til de unge.

Den Bærende Platform indeholder bl.a. en beskrivelse af hvilke personer der skal være involveret, hvordan klubben opbygger rammerne omkring de unge og hvordan sejladstilbudene kan se ud.

skal I være youngstersklub

kontakt os

go get them

youngsters klubber

Der er flere YOUNGSTERS sejlklubber i Danmark og de klubber der endnu ikke er YOUNGSTERS klubber har ofte en Ungdomsafdeling. YOUNGSTERS Sejlklubber har adgang til en række koncepter der er udviklet til unge, som sejlere fra forskellige klubber kan mødes omkring.