et miljø man ønsker at blive i 

the youngsters way

det skal være attraktivt

the youngsters way

THE YOUNGSTERS WAY er den overordnede ”religion” der skal være med til at skabe sejlklubber og sejladsmiljøer der er attraktive for de unge. Både når man starter sit sejlerliv og i ligeså høj grad et miljø man ønsker at blive i – så vi kan skabe sejlere for livet.

THE YOUNGSTERS WAY er lavet i samarbejde med Center for Ungdomsstudier, der forsker i ungdomskulturer og hvilke værdier der motiverer de unge. Det fælles arbejde er endt ud i THE YOUNGSTERS WAY – formuleret i seks målsætninger:

the youngsters way

Skab en rummelig sejlklub med fokus på at skabe sejlere for livet

Skab sejlsport på de unges præmisser – der hvor de hver især er i livet

N

Sejl ”FUNRACE” – balancen mellem kapsejlads og tursejlads

N

Skab sjov, fællesskab, læring og progression

N

Sejl gerne bådtyper med flere ombord – gerne pige/dreng

N

Gør sejlsporten/sejlklubben til et frirum

fokus på at skabe sejlere for livet

Skab en rummelig sejlklub 

En rummelig sejlklub ser sig selv som ”én sejlklub” hvor der er plads til alle. Og hvor man sætter en ære i at man hjælper hinanden på kryds og tværs. Således at fx ældre sejlere hjælper de nye i klubben hvor pælestikket ikke lige sidder i fingrene.

Og at de unge giver en hånd med når der skal forårsklargøres og bruges fornyede kræfter. Denne kultur vil fastholde de unge sejlere i ”familien” og give mulighed for at sejlklubben hele tiden skaber sejlere for livet.

sejlsport på de unges præmisser

der hvor de unge er i livet

Unge er bestemt ikke ens og gennemgår store forandringer gennem ungdomsårene. Derfor kan de ikke bare puttes ned i samme kasse og samme aktiviteter. Nogle tænder på kapsejlads, andre på tur, nogle ”plask og leg” – som i øvrigt kan det forandre sig over tid. 

Nogle forandrer sig også fysik og mentalt. Derfor lægges op til, så meget det nu er muligt, at man varierer sine tilbud og aktiviteter i klubben. Og signalerer, at man ser de unge som individer med forskellige behov.

balancen mellem kapsejlads og tursejlads

”FUNRACE” 

Det diskuteres ofte, om en klub har en kapsejlads- eller tursejlads kultur – som var det to modsætninger, der ikke kan forenes. Derfor har vi i YOUNGSTERS TEAMET defineret begrebet ”FUNRACE”, der beskriver en måde at sejle på, der er hverken er den ekstrem podieorienterede kapsejlads eller den langhårede tursejlads i gaffelrigger med hamp og lugt af tjære.

Med FUNRACE tager man på vandet for at få det sjovt. Det kan godt være sejladsen rundt om et mærke, en ø eller til nærmeste iskiosk, hvor man helt menneskeligt synes det gælder om at komme først. Det kan også være en ny sjov aktivitet, som videofilmes og lægges på nettet, til sjov for vennerne. Ren FUNRACE. 

husk fokus på flere elementer

sjov, fællesskab og læring

Kan man skabe nogle aktiviteter og en klubånd som indeholder både sjov, fællesskab og læring har man tre vigtige ingredienser for at fastholde de unge. Sjov er motiverende, fællesskabet med sejlervennerne er limen i et tilhørsforhold og læring også et must for de unge.

Læring kan også beskrives som progression for den unge. Således at den unge oplever ”at rykke sig i livet”. Sejlsporten kan som få sportsgrene virkelig give oplevelser der så at sige giver progression, når man har ”besejret” vejret, bølgerne og båden – gerne i et fællesskab med andre sejlere.

bådtyper med flere ombord
– gerne pige/dreng

skab fastholdelse

Det er fastholdende at føle sig som en del af et fælleskab. Og samtidig kunne dele oplevelserne på vandet med andre. For slet ikke at tale om den fælles manøvrer man gør om bord på båden – netop fordi man er flere om bord. Ligeledes kan sejlsporten som få andre sportsgrene mikse pige/dreng i et fællesskab. Dette skal udnyttes for at skabe en mere homogen kultur. Og virke fastholdende når de unge kommer i den alder hvor er naturligt kigges til de andet køn. 

Gør sejlsporten og klubben til et frirum

de unge skal være velkomne

De unge har ofte en presset hverdag – specielt når de starter på ungdomsuddannelserne. Derfor kan det være en betydende faktor, at man gør sejlsporten og sejlklubben til et ”frirum” for de unge. Det kan både være måden man kan komme på vandet på og hvordan man kan dyrke fælleskaber på land. 

Vi opfordrer til, at de unge får et fysisk sted på land hvor ”de må være unge” også selvom det kræver lidt overbærenhed. Her må laves et regelsæt. Og på vand vil et tilbud om kølbådssejlads være en idé – fx en fredags hyggetur, der afsluttes med lidt hygge på land med vennerne.