KAPSEJLADS

opgave

Kapsejlads strategi

Kapsejlads strategi bygger på informationer om vejret, banens placering if.t omgivende topografi og en række observationer tiden inden starten, der gøre besætningen i stand til at træffe et valg om hvad man forventer er “winning track”.

Her er en top 5 for en god strategi

1. Læs vejrudsigten grundigt og kig på vejrkort over baneområdet, for at have en ide om vindstyrke og mulig vinddrejninger.

 

 2. sejl i bane området 45-60 minutter før start og test baneområdet af. Passer vejrudsigten eller er den forskudt i tid if.t jeres observationer, så i er på forkant med mulige vindændringer.

3. Overvej om strategien er simpel eller kompleks. Hvis den er simple (alle ønsker at sejle den samme vej), så er taktiken båd til båd meget vigtigere, at man kan holde spor og komme godt fra start. Omvendt er strategi meget kompleks (der muligt at sejle begge sider af banen og man vælger strategi i dét sidst minut inden starte pga. vindskift og vinddrejninger) , må man som besætning være meget omstillingsparat og kommunikere strategien undervejs i startproceduren.

4. Evaluer jeres sejlads objektivt. Drøft som besætning hvordan feltet sejlede banen og hvor i mener winning track var. Det gør jer klar til at vurdere mulige forandringer som kan bringes med i næste sejlads.

5. Pre-start rutine før hver start er med til at varme jeres besætning op og gør jer mentalt forberedte til at træffe bevidste valg. Pre-start rutinen kan være at i orientere jer om banens placering, i undersøger middelkurs, længst til Hø. og længst til Ve., startlinjens placering if.t krydsmærket og hvorvidt der er en linjefordel i ønsker at udnytte if.t den ønskede plan A (winning track) og Plan B.

Jægersoldat Bjarne Sloth Christiansen: “man er et produkt af sin forberedelse”

 

fuldt aktivitets-program

Denne opgave er en del af et komplet aktivitetsprogram.

Ønsker du at bruge det samlede aktivitetsprogam, kan du finde det her.