båd

guide

Sværdet & kølen

sværdet/kølen er nødvendigt for at joller, surfere og kølbåde kan sejle op imod vinden. Uden sværd/køl vil de drive sideværts (afdrift) og de vil også krænge meget eller endda vælte, fordi der således ikke vil være modvægt til vindtrykket på sejlene.

Det fleste joller har et sværd eller en sænkekøl, mens større kølbåde har en fast køl. Nyere sportsbåde har oftest sænkekøl såsom J70, Melges 24, CB66 og andre sportsbåde.

Hvis man benytter sin jolle eller båd til konkurrence, bør sværdet eller kølen holdes ren og fri for snavs som resten af skroget og båden. Hvis både ligger fast i vandet og er bundmalet, kan man tage dem op én til to gange i måneden og skure kølen og skroget under vandlinjen forsigtigt rent med en fin svamp. Undgå at fjerne bundmalingen da begroning da vil forekomme hurtigere.

fuldt aktivitets-program

Denne opgave er en del af et komplet aktivitetsprogram.

Ønsker du at bruge det samlede aktivitetsprogam, kan du finde det her.