båd

guide

bådvedligeholdelse

Sol, vind og havet slider på skrog, rig og tovværk. Med forskellige små rutiner og større vedligeholdelsesdage, kan man sikre at udstyret holder længere og er fuld funktionsdueligt når man stikker til søs.

Her er forslag til rutiner som gør at bådens udstyr holder længere

Ugentlige rutiner:

 skyld bådens blokke, frølår og mekaniske dele med ferskvand

 Vask båden med bådshampoo, hvis snavs og urent havvand har bundet sig til udstyret

Månedlige/Kvartals rutiner:

 Smør mekaniske dele, såsom frølår, blokke og spil

 Skylle, vaske og poler glasfiber fribord og dækket

 skylle bunden for eventuelt let begroning med blød svamp. Undgå at fjerne bundmaling, da det øger begroning.

 Skylle den løbende rig samt skøder og andet tovværk for salt

 Årlige rutiner:

Fjern og påfør bundmaling hvis båden ligger i vandet henover sæsonen (UDENDØRS)

 Gennemgang af bådens overflader slidemærker eller skader og evt. gelcoat skader udbedres

 Gelcoat renses og der poleres 

 Mekaniske dele skilles ad, renses og smøres

 Riggen skylles og overfladebehandles

 Alt bådens torværk skylles igennem med ferskvand

fuldt aktivitets-program

Denne opgave er en del af et komplet aktivitetsprogram.

Ønsker du at bruge det samlede aktivitetsprogam, kan du finde det her.